HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii unui imobil apartinand domeniului privat al orasului Milisauti