HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri cu privire la serviciul de iluminat public al oraşului Milişăuţi