HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Alimentare cu apă sat Bădeuţi, oraş Milişăuţi, judeţul Suceava”