PROCES - VERBAL 24 martie 2014

PROCES - VERBAL 24 martie 2014

P R O C E S – V E R B A L
încheiat astăzi, 24 martie 2014, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Milișăuți