Imprimă această pagină

PROCES - VERBAL incheiat astazi 3 iulie 2019, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Milisauti