De interes

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava, în ședință extraordinară, la data de 17 ianuarie 2022

pcdata

DISPOZIŢIE privind aprobarea Codului de conduită etică și profesionalăa funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Milișăuți

pcdata

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava, în ședință ordinară

pcdata
Sari la conținut