1 1/4/2021 privind modificarea raportului de serviciu al funcționarului public Slusariuc Mărioara prin transfer în interesul serviciului
2 1/4/2021 privind modificarea raportului de serviciu al funcționarului public Vițega Cătălina
3 1/6/2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.002.174,07 lei, înregistrat la data de 31.12.2020
4 1/8/2021 privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Șofer II-microbuz școlar, din cadrul biroului administrativ-întreținere a aparatului de specialitate al primarului orașului Milișăuți
5 1/8/2021 privind stabilirea persoanelor cu responsabilități în desfășurarea operațiunilor prevăzute de Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)
6 1/8/2021 privind stabilirea persoanelor cu responsabilități în desfășurarea operațiunilor prevăzute de Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD – tichete sociale mese calde și sprijin educațional)
7 1/13/2021 privind modificarea contractului individual de muncă încheiat cu domnul Poleac Viorel în funcția de mașinist mașini pentru terasamente (ifronist)
8 1/14/2021 privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Mașinist mașini pentru terasamente (ifronist) din cadrul compartimentului drumuri-transporturi a aparatului de specialitate al primarului orașului Milișăuți
9 1/18/2021 privind acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de 20 ani salariatei Hreniuc Daria Georgeta
10 1/18/2021 privind acordarea gradației 1 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de 3 ani salariatei Strilciuc Monica
11 1/18/2021 privind acordarea gradației 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de 10 ani salariatei Petrescu Felicia
12 1/18/2021 privind prelungirea contractului individual de muncă pe durată determinată încheiat cu doamna Marciuc Alina Mihaela, încadrată în funcția de asistent personal
13 1/19/2021 privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, compartimentul camera agricolă patrimoniu registru agricol, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Milișăuți
14 1/22/2021 privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava, în ședință ordinară
15 1/28/2021 privind aprobarea suplimentării listelor cu destinatarii finali pentru acordarea de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic
16 2/3/2021 privind reorganizarea Comisiei pentru probleme de apărare
17 2/3/2021 privind constituirea Comisiei orășenești Milișăuți pentru recensământul general agricol din România runda 2020
18 2/4/2021 privind încetarea contractului individual de muncă al salariatei Mariuţac Georgeta-Brîndușa
19 2/4/2021 privind înlocuirea a unor membrii ai comisiei de concurs, respectiv de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de Mașinist mașini pentru terasamente (ifronist) din cadrul compartimentului drumuri-transporturi a aparatului de specialitate al primarului orașului Milișăuți
20 2/5/2021 privind acordarea îndemnizației lunare pentru doamna Tofănescu Maria, persoană încadrată în grad de handicap grav
21 2/5/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru asistenții personali, gradația 0, care se acordă începând cu data de 13.01.2021
22 2/5/2021 privind organizarea a două concursuri de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de Șofer II-microbuz școlar și Șofer I-microbuz școlar din cadrul biroului administrativ-întreținere a aparatului de specialitate al primarului orașului Milișăuți
23 2/8/2021 privind aprobarea suspendării raportului de serviciu al doamnei inspector Hîj-Roman Narcizia
24 2/9/2021 privind încadrarea domnului Onesimiuc Dumitru în funcţia de mașinist mașini terasamente (ifronist) I
25 2/11/2021 privind aprobarea procedurii de emitere a adeverințelor pentru atestarea posesiei exercitate sub nume de proprietar, în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
26 2/15/2021 privind desemnarea unui responsabil la complexul sportiv alcătuit din Sala de sport Milișăuți și Baza sportivă multifuncțională Milişăuţi
27 2/22/2021 privind convocarea Consiliului local al oraşului Milişăuţi, judeţul Suceava, în şedinţă extraordinară la data de 26 februarie 2021
28 2/22/2021 privind constatarea încetării de drept a contractului de muncă pe durată determinată încheiat cu dl Laurus Vasile – Muncitor necalificat în biroul administrativ de întreținere
29 2/22/2021 privind constatarea încetării de drept a contractului de muncă pe durată determinată încheiat cu dl Danileț Petru – Șofer I în biroul administrativ de întreținere
30 2/22/2021 privind acodrarea gradației 1 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de 3 ani salariatului Gavril Mihai-Cristian
31 2/24/2021 privind transformarea unei funcții publice de execuție temporar vacante și organizarea concursului pentru ocuparea postului temporar vacant
32 3/1/2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
33 3/1/2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
34 3/2/2021 privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul camera agricolă patrimoniu registru agricol, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Milișăuți
35 3/4/2021 privind acordarea îndemnizației lunare pentru domnul Dumitrescu Gheorghe, persoană încadrată în grad de handicap grav
36 3/4/2021 privind acordarea îndemnizației lunare pentru doamna Cazac Reveca, persoană încadrată în grad de handicap grav
37 3/4/2021 privind încadrarea domnului Lucescu Mihai în funcția de Șofer I – microbuz școlar
38 3/4/2021 privind reîncadrarea doamnei Chelba Loredana în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal
39 3/4/2021 privind reîncadrarea doamnei Chelba Carmelia în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior
40 3/4/2021 privind reîncadrarea doamnei Vițega Cătălina în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior
41 3/4/2021 privind reîncadrarea doamnei Irimescu Veronica în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior
42 3/4/2021 privind reîncadrarea domnului Hurjui Ciprian Dan în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal
43 3/4/2021 privind reîncadrarea doamnei Hreniuc Daria Georgeta în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal
44 3/4/2021 privind reîncadrarea doamnei Hrețiuc Laura în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal
45 3/4/2021 privind reîncadrarea doamnei Calinciuc Viorica în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior
46 3/4/2021 privind reîncadrarea domnului Dan Marius Florian în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent
47 3/4/2021 privind reîncadrarea domnului Drăgan Florentin în funcția publică de conducere de Șef serviciu
48 3/17/2021 privind numirea unui curator special pentru minora PÎSLAR ROXANA-ELISABETA
49 3/25/2021 privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava, în ședință ordinară
50 3/25/2021 încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Pasaila Mihaela-Gabriela
51 3/26/2021 privind rectificarea unei mențiuni de pe marginea unui act de stare civilă
52 3/31/2021 privind numirea, pe perioadă determinată, a drei Hrab Tabita în funcția publică de execuție temporar vacantă de inspector, gradul profesional asistent
53 3/31/2021 privind încetarea plății îndemnizației lunare pentru numita Cazac Reveca, persoană încadrată în grad de handicap grav
54 3/31/2021 privind încadrarea domnului Tiperciuc Florin Adrian în funcția de Inspector IA – în cadrul compartimentului cabinetul primarului
55 4/2/2021 privind acordarea îndemnizației lunare pentru Siretean Mario-Valentin, copil încadrat în grad de handicap grav
56 4/8/2021 privind organizarea concursului/examenului de promovare în grad profesional superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Milișăuți
57 4/9/2021 privind încetarea raportului de serviciu al funcționarului public Hîj Roman Narcizia
58 4/9/2021 privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava, în ședință ordinară
59 4/9/2021 privind modificarea raportului de serviciu al funcționarului public Hrab Tabita
60 4/9/2021 privind acordarea îndemnizației lunare pentru doamna Bodnariuc Paraschiva, persoană încadrată în grad de handicap grav
61 4/12/2021 privind încetarea raportului de serviciu al funcționarului public Pîslaru Trandafira
62 4/15/2021 privind repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru anul 2021
63 4/23/2021 privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava, în ședință extraordinară la data de 28.04.2021
64 4/26/2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social
65 4/26/2021 privind reîncadrarea dlui Semeniuc Gheorghe în funcția de conducător autospecială PSI și stabilirea salariului de bază
66 4/26/2021 privind stabilirea salariului de bază pentru salariatul Lucescu Mihai
67 4/26/2021 privind stabilirea salariului de bază pentru salariatul Poleac Viorel
68 4/26/2021 privind stabilirea salariului de bază pentru salariatul Onesemiuc Dumitru
69 4/29/2021 privind încetarea plății îndemnizației lunare pentru numita Bodnariuc Paraschiva, persoană încadrată în grad de handicap grav
70 5/5/2021 privind acordarea îndemnizației lunare pentru doamna Maricescu Viorica, persoană încadrată în grad de handicap grav
71 5/5/2021 privind acordarea îndemnizației lunare pentru Huțuleac Yannis, copil încadrat în grad de handicap grav
72 5/5/2021 privind acordarea îndemnizației lunare pentru domnul Cozmeniuc Vasile, persoană încadrată în grad de handicap grav
73 5/12/2021 privind reluarea activității de către doamna Țofei Raluca Ioana în funcția publică de consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului
74 5/12/2021 privind acordarea unui ajutor de urgență
75 5/12/2021 privind acordarea unui ajutor de urgență
76 5/13/2021 privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Muncitor necalificat, din cadrul biroului administrativ întreținere – aparatului de specialitate al primarului orașului Milișăuți
77 5/14/2021 privind promovarea în grad profesional a funcționarului public Hurjui Ciprian Dan
78 5/14/2021 privind promovarea în grad profesional a funcționarului public Hreniuc Daria Georgeta
79 5/14/2021 privind promovarea în grad profesional a funcționarului public Hrețiuc Laura
80 5/17/2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
81 5/19/2021 privind rectificarea unei mențiuni de pe marginea unui act de stare civilă
82 5/20/2021 privind aprobarea planurilor de servicii pentru minorii Lucescu Beatrice, Lucescu Roberto și Lucescu Vlăduț
83 5/21/2021 privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava, în ședință ordinară
84 5/25/2021 privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, compartimentul camera agricolă patrimoniu registru agricol, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Milișăuți
85 5/28/2021 privind stabilirea de responsabilități cu privire la derularea în cadrul UAT Oraș Milișăuți a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, finanțate prin Programului național de cadastru și carte funciară
86 5/31/2021 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia reprezentată de dl Onesemniuc Petru
87 6/2/2021 privind încadrarea numitei Hrab Mariana Elena în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Dumitrescu Petru
88 6/4/2021 privind unele măsuri de organizare a inspecției fiscale la nivelul UAT Oraș Milișăuți pentru anul fiscal 2021
89 6/4/2021 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru persoană singură, d-na Flegel Roza
90 6/7/2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
91 6/11/2021 privind delegarea exercitării cu caracter temporar a unor atribuții în domeniul managementului situațiilor de urgență și de protecție civilă
92 6/11/2021 privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Șofer I, din cadrul compartimentului drumuri – transporturi a aparatului de specialitate al primarului orașului Milișăuți
93 6/14/2021 privind constituirea unei comisii de verificare și control la piața agroalimentară Milișăuți
94 6/14/2021 privind încadrarea domnului Barbăroșie Mihai în funcția de muncitor necalificat
95 6/14/2021 privind constatarea încetării de drept a unui contract de muncă
96 6/15/2021 privind acordarea îndemnizației lunare pentru doamna Pîslariu Ana, persoană încadrată în grad de handicap grav
97 6/15/2021 privind acordarea îndemnizației lunare pentru domnul Voiașciuc Vasile, persoană încadrată în grad de handicap grav
98 6/16/2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
99 6/16/2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
100 6/23/2021 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a domeniul public și privat al orașului Milișăuți
101 6/23/2021 privind acordarea unui ajutor de urgență
102 6/23/2021 privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă
103 6/24/2021 privind constatarea încetării de drept a contractului de muncă pe durată determinată încheiat cu dl Calenciuc Petru – Muncitor calificat tr. III în compartimentul drumuri transporturi
104 6/25/2021 privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava, în ședință extraordinară
105 6/30/2021 privind încetarea dreptului la ajutor social
106 7/2/2021 privind prelungirea contractului individual de muncă pe durată determinată încheiat cu doamna Cosovan Maria, încadrată în funcția de asistent personal
107 7/6/2021 privind nominalizarea membrilor unității de implemenare a proiectului ”Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat din Orasul Milișauți de gestionare a pandemiei SARS-COV-2” în cadrul POIM – cod apel: POIM/9/1/ Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2
108 7/6/2021 privind stabilirea persoanei responsabile cu exploatarea agregatelor minerale necesare pentru lucrări de interes public local precum și în caz de urgență
109 7/7/2021 privind convocarea de îndată a Consiliului local al oraşului Milişăuţi, judeţul Suceava, în şedinţă extraordinară
110 7/8/2021 privind încadrarea domnului Șerban Ovidiu în funcția de șofer I
111 7/15/2021 privind constatarea încetării de drept a contractului de muncă încheiat cu dl Gutu Vasile încadrat în funcția de paznic în cadrul biroului administrativ întreținere
112 7/15/2021 privind modificarea dispoziției primarului nr. 5/8.01.2021 privind stabilirea persoanelor cu responsabilități în desfășurarea operațiunilor prevăzute de Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD
113 7/21/2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
114 7/21/2021 privind acordarea unui ajutor de urgență
115 7/22/2021 privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, compartimentul camera agricolă patrimoniu registru agricol, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Milișăuți
116 7/22/2021 privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava, în ședință ordinară
117 7/27/2021 privind reorganizarea comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial din cadrul primăriei oraşului Milişăuţi
118 7/29/2021 privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Șofer II – microbuz școlar, din cadrul biroului administrativ-întreținere a aparatului de specialitate al primarului orașului Milișăuți
119 7/29/2021 privind reluarea activității de către doamna Ilisoi Daniela în funcția publică de inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului
120 7/30/2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Milișăuți
121 8/13/2021 privind constituirea unei comisii pentru inspecția, observarea, verificarea în teren și inventarierea unor lucrări de reparații și investiții