Dispoziții

Dispozitie privind convocarea unei sedinte extraordinare a consiliului local la data de 21 mai 2019 ora 14

Se convoacă Consiliul local al oraşului Milişăuţi în şedinţă extraordinară pentru ziua de marți, 21 mai 2019, ora 14, în sala de şedinţe a primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1.    Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Canalizare şi staţie de epurare – oraşul Milişăuţi, judeţul Suceava”
Inițiator: primar Mircea Laurus.
2.    Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi balastate în oraşul Milişăuţi, judeţul Suceava”
Inițiator: primar Mircea Laurus.
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de investiție: Studiu de fezabilitate „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în orașul Milișăuți, localitatea Bădeuți, sat Lunca, sat Gara, oraș Milișăuți, județul Suceava”;
Iniţiator: Laurus Mircea – primarul oraşului Milişăuţi.
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 5399 din 9.08.2008 – concesionar S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți;
Iniţiator: Laurus Mircea – primarul oraşului Milişăuţi.
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, a contului anual de execuţie al bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii precum și a situațiilor financiare pentru anul 2018
Inițiator: primar Mircea Laurus.
6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 31 martie 2019
Inițiator: primar Mircea Laurus.
7.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit, asupra unui imobil în suprafață de 3012 mp, în favoarea Parohiei Sf. Procopie a Bisericii Ortodoxe Milișăuți
Inițiator: consilier local Deleanu Ion Dan și alții.

Descarcă ataşamente:

De interes

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava, în ședință ordinară

pcdata

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava în ședință ordinară

pcdata

DISPOZIŢIE privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral ce urmeazăa fiutilizate pe timpul campaniei pentru alegerile parlamentare din anul 2020

pcdata
Sari la conținut