Dispoziții

DISPOZITIE – Se convoacă Consiliul local al oraşului Milişăuţi în şedinţă ordinară pentru ziua de marți, 5 decembrie 2017, ora 10

Se convoacă Consiliul local al oraşului Milişăuţi în şedinţă ordinară pentru ziua de marți, 5 decembrie 2017, ora 1000, în sala de şedinţe a primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1    Prezentarea procesului-verbal al şedinţei consiliului local din 30 octombrie 2017.
2    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Milişăuţi pentru anul 2017
3    Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local al oraşului Milişăuţi a organizării în luna decembrie anul 2017 a unor manifestări cu caracter cultural și social
4    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de muncă încheiat cu dra Ioneac Iuliana Emmy, consilier juridic în cadrul aparatului permanent de lucru al consiliului local
5    Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului Milişăuţi
6    Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plată a unor debite reprezentând cota de 73,3% din majorări de întârziere, care au făcut obiectul unor facilități fiscale acordate în baza Hotărârii Consiliului local al orașului Milișăuți nr 64/18.12.2015
7    Solicitarea depusă de domnii Hreniuc Ioan, Cazac Vasile și Deleanu Ion Dan pentru validarea mandatelor de consilieri locali în baza Sentinței nr. 4144 din 19.10.2017 a Tribunalului Suceava – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal.
8    Adrese, cereri, petiţii, întrebări sau interpelări.

De interes

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava, în ședință ordinară

pcdata

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava în ședință ordinară

pcdata

DISPOZIŢIE privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral ce urmeazăa fiutilizate pe timpul campaniei pentru alegerile parlamentare din anul 2020

pcdata
Sari la conținut