Dispoziții

DISPOZITIE – Se convoacă Consiliul local al oraşului Milişăuţi în şedinţă ordinară pentru ziua de marți, 5 decembrie 2017, ora 10

Se convoacă Consiliul local al oraşului Milişăuţi în şedinţă ordinară pentru ziua de marți, 5 decembrie 2017, ora 1000, în sala de şedinţe a primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1    Prezentarea procesului-verbal al şedinţei consiliului local din 30 octombrie 2017.
2    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Milişăuţi pentru anul 2017
3    Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local al oraşului Milişăuţi a organizării în luna decembrie anul 2017 a unor manifestări cu caracter cultural și social
4    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de muncă încheiat cu dra Ioneac Iuliana Emmy, consilier juridic în cadrul aparatului permanent de lucru al consiliului local
5    Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului Milişăuţi
6    Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plată a unor debite reprezentând cota de 73,3% din majorări de întârziere, care au făcut obiectul unor facilități fiscale acordate în baza Hotărârii Consiliului local al orașului Milișăuți nr 64/18.12.2015
7    Solicitarea depusă de domnii Hreniuc Ioan, Cazac Vasile și Deleanu Ion Dan pentru validarea mandatelor de consilieri locali în baza Sentinței nr. 4144 din 19.10.2017 a Tribunalului Suceava – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal.
8    Adrese, cereri, petiţii, întrebări sau interpelări.

De interes

DISPOZITIE privind convocarea de indata a Consiliului local al orasului Milisauti, judetul Suceava in sedinta extraordinara

pcdata

DISPOZITIE privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral ce urmeaza a fi utilizate pe timpul campaniei pentru alegerile locale din anul 2020

pcdata

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al orasului Milisauti, judetul Suceava, in sedinta ordinara

pcdata
Skip to content