Consiliul local - Hotărâri

Hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al Orașului Milișăuți, unităților de cult de pe raza orașului Milișăuți, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

De interes

Hotarare privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare la nivelul orașului Milișăuți precum și a modelului de contract folosit în relația operatorului cu utilizatorii finali

pcdata

Stabilirea modului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public la nivelul orașului Milișăuți

pcdata

Hotarare privind organizarea si desfasurarea referendumului local pentru consultarea populatiei cu privire la revenirea localitatii la rangul de comuna

pcdata
Skip to content