Consiliul local - Hotărâri

HOTĂRÂRE privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret şi sport, organizată în cadrul Consiliului local al oraşului

Descarcă ataşamente:

De interes

HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale, aplicabile in anul 2021 in orasul Milisauti

pcdata

Hotarare privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare la nivelul orașului Milișăuți precum și a modelului de contract folosit în relația operatorului cu utilizatorii finali

pcdata

Stabilirea modului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public la nivelul orașului Milișăuți

pcdata
Sari la conținut