Consiliul local - Hotărâri

HOTĂRÂRE privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret şi sport, organizată în cadrul Consiliului local al oraşului

Descarcă ataşamente:

De interes

Hotarare privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare la nivelul orașului Milișăuți precum și a modelului de contract folosit în relația operatorului cu utilizatorii finali

pcdata

Stabilirea modului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public la nivelul orașului Milișăuți

pcdata

Hotarare privind organizarea si desfasurarea referendumului local pentru consultarea populatiei cu privire la revenirea localitatii la rangul de comuna

pcdata
Skip to content