Consiliul local - Hotărâri

HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cabinetul primarului, aparatului permanent de lucru al consiliului loca, precum si a indemnizatiiilor consilierilor locali

HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cabinetul primarului, aparatului permanent de lucru al consiliului loca, precum si a indemnizatiiilor consilierilor locali

De interes

Hotarare privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare la nivelul orașului Milișăuți precum și a modelului de contract folosit în relația operatorului cu utilizatorii finali

pcdata

Stabilirea modului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public la nivelul orașului Milișăuți

pcdata

Hotarare privind organizarea si desfasurarea referendumului local pentru consultarea populatiei cu privire la revenirea localitatii la rangul de comuna

pcdata
Skip to content