Noutăți

ÎN ATENȚIA PRODUCATORILOR AGRICOLI

Certificatele de producator agricol eliberate până în prezent își vor pierde valabilitatea la data de 3 mai 2015, urmând ca ulterior acestei date comercializarea produselor agricole să se realizeze doar pe baza noilor atestate de producator și carnete de comercializare prevazute de Legea nr. 145/2014.
Documentele respective pot fi procurate de la Primăria Milișăuți. Procedura de eliberare a documentelor este stabilită prin Dispoziția primarului nr. 57/2015, publicată pe site.

De interes

ANUNT privind organizarea concursurilor/examenelor de promovare in grad profesional superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Milisauti

pcdata

PROCES – VERBAL nr. 2803 din 31.03.2021

pcdata

PROIECT DE HOTARARE privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul 2020, de rata de schimb a monedei euro la 01.10.2020, precum si de nivelurile minime, exprimate in euro, prevazute in directia 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aplicabil in anul fiscal 2022

pcdata
Sari la conținut