PROGRAMUL ANUAL AL FINANTARILOR NERAMBURSABILE din fondurile bugetului local al Orasului Milisauti alocate pentru activitatile nonprofit de interes local in anul 2016

060416