Hotari Consiliu Local

  1. Hotarare privind aprobarea bugetului local al oraşului Milişăuţi pentru anul 2014 - click pentru detalii
  2. Hotarare privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Oraşului Milişăuţ - click pentru detalii
  3. Hotarare privind arendarea terenurilor agricole aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi - click pentru detalii
  4. Hotarare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Fosă vidanjabilă şi canalizare la sala de sport a oraşului Milişăuţi” - click pentru detalii
  5. Hotarare privind acordul de preluare fără plată a unei staţii mobile de electroalimentare de 40 KVA - click pentru detalii
  6. Hotarare privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi - click pentru detalii
  7. Hotarare privind aprobarea dezmembrării unor imobile aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi - click pentru detalii
Publicat în Hotarari