Documente Utile

Formulare - tip cerere de informatii de interes public

Model - reclamatie administrativa

 

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Situatia drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Milisauti

GHIDUL CETATEANULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA

FENOMENE METEO PERICULOASE - MASURI PREVENTIVE

 

FORMULAR DECLARATIE ÎNSCRIERE REGISTRUL AGRICOL

Cerere pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare

Hotararea AEP 9-2015 norme SIMPV

Material de informare pentru persoanele interesate a fi operatori de calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare


Dispozitia 203/2015 

Dispozitia 107/2015

Dispozitia 59/2015 

Dispozitia 57/2015 

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-econmici pentru obiectivul de investitii "Refacere imbracaminte asfaltica pe strada Tarinei (partial), strada Mihai Eminescu si strada Ciprian Porumbescu din orasul Milisauti, jud. Suceava"

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-econmici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Brutariei din orasul Milisauti, jud. Suceava, prin imbracaminte cu beton de ciment"

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-econmici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Tarinei (partial) si strada Unirii din orasul Milisauti, jud. Suceava, prin imbracaminte cu beton de ciment"

HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31 martie 2015

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare trotuare prin pavare la strada Calea Stefan cel Mare, zona Centru Milisauti pe ambele parti si zona Biserica Adventista Milisauti pe partea stanga in Orasul Milisauti, jud. Suceava"

HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Milisauti pentru anul 2015 si utilizarea sumei de 170.000 lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliului local

HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Milisauti

HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al domnului CAZAC CONSTANTIN

HOTARARE privind aprobarea vanzarii unor terenuri apartinand domeniului privat al orasului Milisauti si reorganizarea comisiei de licitatie pentru inchirierea,arendarea, concesionarea sau vanzarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat al orasului Milisauti

RAPORT DE EVALUARE - Proprietate imobiliara

Publicat în Primaria Milisauti

Oferte de vanzare a terenurilor agricole

Ofertele de vânzare a terenurilor agricole pot fi consultate online la următoarea adresă de internet: dajsuceava.ro/ad

Publicat în Vanzari Terenuri
Pagina 4 din 6