Anunturi

În vederea identificării persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, şi asigurării de către Primărie a sprijinului acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor, dacă aveți cunoștință de astfel de persoane, vă rugăm să sesizați acest fapt la nr de telefon:

0749264986 (inspector asistenţă socială Milişăuţi)

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă va identifica modalităţi de sprijin pentru aceste persoane.


ANUNT COVID-19


 

ANUNT-INVITATIE DE PARTICIPARE - La procedura de achizitie directa "Instalare rețele WiFi în orașul Milișăuți, în cadrul acțiunii promovarea conectivității la internet în comunitățile locale: WiFi4EU"


 

ANUNT-INVITATIE DE PARTICIPARE - La procedura de achizitie directa - Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara


 

Anunțul nr. 591/09.09.2019 privind valorificarea patrimoniului S.C. VALSERG. S.R.L.


 

ANUNT DE PARTICIPARE - Pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Orasului Milisauti, unitatilor de cult pe raza orasului Milisauti, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania


 

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum și a taxelor speciale aplicabile în anul 2019 în oraşul Milişăuţi

Anunt 17,07.2018

Anunt 09.05.2018

Anunt 13.04.2018

Anunt 15.06.2017

Anunt adunare sateasca , Satul Lunca, 27 noiembrie 2016, ora 14:00

  • Se convoaca adunarea sateasca a cetatenilor din satul Lunca, orasul Milisauti, in ziua de duminica, 27 noiembrie 2016, ora 14:00, la locointa proprietatea lui Sauciuc Victor, situata in Satul Lunca nr. 37 (langa Bucsa Gheorghe). Au dreptul sa participe toti cetatenii cu dreptul de vot domiciliul  in satul Lunca, orasul Milisauti.

Anunt 26.10.2016

  • Oraşul Milişăuţi, titular al proiectului Planul Urbanistic General – oraş Milişăuţi, judeţul Suceava, anunţă publicul interesat că în data de 19.12.2016, ora 11, la sediul Primăriei Milişăuţi, judeţul Suceava, se va desfăşura şedinţa de dezbatere publică a Planului Urbanistic General, a Raportului de Mediu, pentru proiectul sus menţionat. Documentaţia va fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, precum şi pe site http://apmsv.anpm.ro . Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, între orele 8-14, la sediul APM Suceava, în termen de 45 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Oportuniatti de angajare

Anunt 22 septembrie 2016

Anunt 31 august 2016

Anunt 18 august 2016

Anunt 17 iulie 2016

PUBLICATIE 04.05.2016

Anunt licitatie pasune 28-03-2016

Anunt Proiect Facilitati Fiscale

Anunt Proiect Impozite si Taxe

170717 2

NR. 2090 din 03.04.2015        

ANUN Ţ

  

 Oraşul  Milişăuţi organizează concurs pentru ocuparea  postului de Inspector clasa I grad profesional superior si Inspector clasa I grad profesional principal pe durata nedeterminata  in cadrul Compartimentului urbanism achizitii investitii        

    Conditii minimale necesare inscrierii la concurs :

-         Studii superioare cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice, juridice  sau administrative

-         Vechime 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de grad profesional superior

-         Vechime 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de grad profesional principal

Concursul va avea loc la sediul primăriei,în ziua de 8 mai ora 10:00 proba scrisa si 11 mai ora 12,00 interviul

   Înscrierile se pot face în perioada  06 aprilie  –27 aprilie 2015,la sediul primariei.

      Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă cel puţin următoarele acte:

-         cererea tip-se găseste la registratura primariei;

-         curriculum vitae;

-         copii ale actelor de studii;

-         copie act identitate;

-         certificat medical care să ateste că persoana este aptă pentru prestarea muncii specifice postului

-         cazier judiciar

             La data de 29 aprilie  2015 se va afişa la sediul primăriei rezultatul verificării şi selecţiei dosarelor depuse de candidaţi,cei nemulţumiţi putand depune contestaţii în termen de 24 ore  de la afişare.

          Concursul constă într-un examen scris şi un interviu.

           Bibliografia este  prezentată în anexă  .

anunt

Publicat în Primaria Milisauti