PROCES - VERBAL 24 martie 2014

P R O C E S – V E R B A L
încheiat astăzi, 24 martie 2014, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Milișăuți

Publicat în Procese verbale

Hotărârea nr. 72/30.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale pentru anul fiscal 2014

Primaria Milisauti

 

Taxe si impozite

 Anunțul nr. 2643/30.03.2020 privind prelungirea termenului de plată a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport până la 30 iunie 2020, suspendarea măsurilor de executare silită precum și a depunerii rapoartelor de evaluare

Proces-Verbal de afisare incheiat astazi 12.03.2020 - Anunt valorificare patrimoniu SC VALSERG SRL

Proces-Verbal de afisare incheiat astazi 24.02.2020 - Anunt valorificare patrimoniu SC VALSERG SRL

Proces-Verbal de afisare incheiat astazi 11.02.2020 - Anunt valorificare patrimoniu SC VALSERG SRL

Proces-Verbal de afisare incheiat astazi 25.10.2019 - Anunt valorificare patrimoniu SC VALSERG SRL

 

Proces verbal si Anunt valorificare patrimoniu SC VALSERG SRL - 04.10.2019

 

Procesul verbal nr. 3153/05.04.2019 și anunțul colectiv de comunicare prin publicitate nr. 3154/05.04.2019

 

Proces Verbal valorificare bunuri - SC VALSERG SRL

 

PROCES VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 10451/28.12.2018

 

PROCES VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 9991/10.12.2018

 

Tabloulul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile aplicabile, în limitele şi condiţiile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu anexele aferente

 

 

PROCESUL VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 9983 / 16.11.2018

 

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

 

PROCES - VERBAL DE AFISARE 29.05.2018  

 

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 23.04.25018

 

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 26.03.2018

 

 

Taxe si impozite 2017

 Procesul verbal și Anunțul colectiv pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate - 09-01-2018

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 20.11.2017

Procesul verbal și Anunțul colectiv pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate - 05-05-2017

PROCES VERBAL / ANUNT INDIVIDUAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

PROCES VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

Situatii financiare 31.12.2016


 

Registrul datoriei publice locale la data de 30-06-2016 

Registrul datoriei publice locale la data de 31.03.2016

Registrul datoriei publice locale la data de 30.06.2015

 

Taxe si Impozite 2014

  

Registrul datoriei publice locale
Subregistrul datoriei publice locale externe si interne directe a orasului Primariei Milisauti

Publicat în Hotarari