Situatia drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Milisauti la data de 31 martie 2018