PROCES - VERBAL 24 martie 2014

P R O C E S – V E R B A L
încheiat astăzi, 24 martie 2014, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Milișăuți

Publicat în Procese verbale

Programul anual al achizitiilor publice - 2014

Pentru a vizualiaz Programul anual al achizitiilor publice - 2014 - click aici

Publicat în Achizitii

Regulament privind autorizatia activitatilor comerciale, de alimentatie publica si servicii

Regulament privind autorizatia activitatilor comerciale, de alimentatie publica si servicii pe raza orasului Milisauti

 

 In documentul pe care il puteti vizualiza aici puteti gasi regulamentul privind autorizatia activitatilor comerciale, de alimentatie publica si servicii pe raza orasului Milisauti, preambulul, date despre autorizatia de functionare, viza anuala a autorizatiei de functionare, precum si depozitiile finale.

Publicat în Proiecte

Hotari Consiliu Local

  1. Hotarare privind aprobarea bugetului local al oraşului Milişăuţi pentru anul 2014 - click pentru detalii
  2. Hotarare privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Oraşului Milişăuţ - click pentru detalii
  3. Hotarare privind arendarea terenurilor agricole aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi - click pentru detalii
  4. Hotarare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Fosă vidanjabilă şi canalizare la sala de sport a oraşului Milişăuţi” - click pentru detalii
  5. Hotarare privind acordul de preluare fără plată a unei staţii mobile de electroalimentare de 40 KVA - click pentru detalii
  6. Hotarare privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi - click pentru detalii
  7. Hotarare privind aprobarea dezmembrării unor imobile aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi - click pentru detalii
Publicat în Hotarari

Indicatori trimestrul IV - 2013

Publicat în Indicatori

Proiecte

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014 - click aici pentru vizualizare
Proiect de hotarare privind arendarea terenurilor - click aici pentru vizualizare
Publicat în Proiecte

Informatii publice

 


PUBLICATIE 04.05.2016 - Având în vedere prevederile art. 11 şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, se aduce la cunoştinţă publică delimitarea, numerotarea şi localurile secţiilor de votare, organizate în Circumscripţia electorală nr. 12 din oraşul MILIȘĂUȚI . click aici pentru vizualizare

 

Raport de evaluare a implementarii legii Nr. 544/2001 in anul 2015 click aici pentru vizualizare
Raport de evaluare a implementarii legii Nr.52/2003 in anul 2005 click aici pentru vizualizare

Dispozitia nr. 1/2014 convocare sedinta click aici pentru vizulaizare
Dispozitie privind convocarea Consiliului local al orasului Milisauti, judetul Suceava in sedinta extraordinara click aici pentru vizulaizare
Publicat în Primaria Milisauti

Hotararea nr. 65 din 12.12.2013 privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi

Hotarare privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi

Prezenta hotarare aduce la cunostinta publica modificarile care ar putea interveni si este adresata tuturor celor care sunt interesati de aspectul orasului Milisauti.

Puteti descarca din atasamentul documentul in format .pdf

Publicat în Hotarari

Hotărârea nr. 72/30.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale pentru anul fiscal 2014

Primaria Milisauti

 

Taxe si impozite

 Anunțul nr. 2643/30.03.2020 privind prelungirea termenului de plată a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport până la 30 iunie 2020, suspendarea măsurilor de executare silită precum și a depunerii rapoartelor de evaluare

Proces-Verbal de afisare incheiat astazi 12.03.2020 - Anunt valorificare patrimoniu SC VALSERG SRL

Proces-Verbal de afisare incheiat astazi 24.02.2020 - Anunt valorificare patrimoniu SC VALSERG SRL

Proces-Verbal de afisare incheiat astazi 11.02.2020 - Anunt valorificare patrimoniu SC VALSERG SRL

Proces-Verbal de afisare incheiat astazi 25.10.2019 - Anunt valorificare patrimoniu SC VALSERG SRL

 

Proces verbal si Anunt valorificare patrimoniu SC VALSERG SRL - 04.10.2019

 

Procesul verbal nr. 3153/05.04.2019 și anunțul colectiv de comunicare prin publicitate nr. 3154/05.04.2019

 

Proces Verbal valorificare bunuri - SC VALSERG SRL

 

PROCES VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 10451/28.12.2018

 

PROCES VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 9991/10.12.2018

 

Tabloulul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile aplicabile, în limitele şi condiţiile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu anexele aferente

 

 

PROCESUL VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 9983 / 16.11.2018

 

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

 

PROCES - VERBAL DE AFISARE 29.05.2018  

 

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 23.04.25018

 

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 26.03.2018

 

 

Taxe si impozite 2017

 Procesul verbal și Anunțul colectiv pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate - 09-01-2018

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 20.11.2017

Procesul verbal și Anunțul colectiv pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate - 05-05-2017

PROCES VERBAL / ANUNT INDIVIDUAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

PROCES VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

Situatii financiare 31.12.2016


 

Registrul datoriei publice locale la data de 30-06-2016 

Registrul datoriei publice locale la data de 31.03.2016

Registrul datoriei publice locale la data de 30.06.2015

 

Taxe si Impozite 2014

  

Registrul datoriei publice locale
Subregistrul datoriei publice locale externe si interne directe a orasului Primariei Milisauti

Publicat în Hotarari
Pagina 5 din 6