Primăria Milișăuți

Monitorul oficial local

1. STATUTUL ORAȘULUI MILIȘĂUȚI

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

  • Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al orașului Milișăuți
  • Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul orașului Milișăuți

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI MILIȘĂUȚI

  • Hotărâri adoptate
  • Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri
  • Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL ORAȘULUI MILIȘĂUȚI

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE 

6. ALTE DOCUMENTE

De interes

PROCES VERBAL de afisare punctajului obtinut in urma notarii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de — Inspector clasa I, . grad profesfonal asistent in data 27.12.2021— in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Milisauti

pcdata

Bugetul local pentru anul 2021 rectificat conform HCL 50/27.12.2021

pcdata

Proiect de hotarare nr. 12 – ILUMINAT PUBLIC

pcdata
Sari la conținut