Carieră

PROCES – VERBAL de afisare a rezultatelor concursului sustinut pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de executie de Inspector, clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului fond funciar si registru agricol in cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Milisauti

rezultate-27112020164510 (1)

De interes

ANUNT privind organizarea concursurilor/examenelor de promovare in grad profesional superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Milisauti

pcdata

Centralizator nominal al rezultatelor concursului sustinut pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de executie Inspector clasa I grad profesional asistent in cadrul Compartimentului camera agricola, patrimonuy su registru agricol in cadrul Orasului Milisauti

pcdata

Rezultatul privind proba scrisa la concursul pentru ocuparea functiei de Inspector clasa I grad profesional asistent din 22.03.2021

pcdata
Sari la conținut