Consiliul local - Proiecte de Hotărâri

PROCES-VERBAL inchiat astazi 20 decembrie 2019, in cadrul sedintei extraordinare, convocate de indata, a Consiliului Local al orasului Milisauti

PROCES-VERBAL inchiat astazi 20 decembrie 2019, in cadrul sedintei extraordinare, convocate de indata, a Consiliului Local al orasului Milisauti

De interes

Proiect de Hotarare privind aprobare bugetului local al orasului Milisauti pentru anul 2022

pcdata

PROIECT DE HOTARARE privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul 2020, de rata de schimb a monedei euro la 01.10.2020, precum si de nivelurile minime, exprimate in euro, prevazute in directia 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aplicabil in anul fiscal 2022

pcdata

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

pcdata
Sari la conținut