Consiliul local - Proiecte de Hotărâri Noutăți

Proiect de Hotarare privind aprobare bugetului local al orasului Milisauti pentru anul 2022

Proiect de Hotarare privind aprobare bugetului local al orasului Milisauti pentru anul 2022

De interes

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava, în ședință extraordinară, la data de 17 ianuarie 2022

pcdata

Datoria publica locala la 31.12.2021

pcdata

P R O C E S – V E R B A L încheiat astăzi 30 noiembrie 2021, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Milișăuți

pcdata
Sari la conținut