Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Judeţul Suceava - I

e-guv

fonduri structurale sigla guvern.fw sigla ue.fw

www.fonduri-ue.ro

 

Anunt Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Proiectul "Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Judeţul Suceava I", finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", Domeniul Major de Intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", Operaţiunea 1 "Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar", cu o valoare totală de 6.626.464,92 lei.

Data semnării contractului: 24.01.2014
Data intrării in vigoare a contractului: 27.01.2014
Lider de proiect: Consiliul Județean Suceava
Parteneri UAT-urile: Bogdănești, Gălănești, Voitinel, Siret, Balcăuți, Calafindești, Zamostea, Milișăuți, Iaslovăț, Todirești, Bălăceana, Siminicea, Cornu Luncii, Fântâna Mare, Boroaia.
Durata proiectului: 18 luni

Valoare totală

Valoarea eligibilă

Valoarea eligibilă nerambursabilă

Co-finanțare beneficiar (2%)

6.626.464,92

6.626.464,92

6.493.935,2

132.529,30

Obiectivul general: Creșterea performantei actului administrativ prin eficientizarea activităților interne, a calității serviciilor publice on-line aduse cetățeanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul instituțiilor publice partenere din județul Suceava, care să gestioneze Registrul Agricol în format electronic și să realizeze un management intern performant.

Indicatorii proiectului:
• Numărul de servicii publice electronice realizate prin proiect 8;
• Numărul de componente ale Sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, dezvoltate si implementate prin proiect 8;
• Numărul de componente ale soluției informatice de gestionare a activităților specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe si impozite locale, evaluarea eficientei proiectelor desfășurate), dezvoltate și implementate prin proiect 7;
• Numărul de persoane instruite pentru folosirea produselor software implementate 57;
• Numărul de persoane instruite pentru asigurarea mentenanței produselor software implementate 2.

25.03.2014 - Comunicat de presă privind începerea proiectului

Derularea Proiectului “ Implementarea de solutii e-guvernare la nivelul a 15 U.A.T. –uri din Judetul Suceava I” COD SMIS 48451

Derularea Proiectului “ Implementarea de solutii e-guvernare la nivelul a 15 U.A.T. –uri din Judetul Suceava I” COD SMIS 48451

Puteti vizualiza documentul in format .pdf prin descarcarea lui din attachment