Carieră Noutăți

REZULTATUL privind selectia dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Muncitor calificat tr.III – din cadrul compartimentului drumuri transporturi a aparatului de specialitate al primarului orasului Milisauti organizat in perioada 08.08.2021 – 10.09.2021

selectie dosare-01092021113017

De interes

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava, în ședință extraordinară, la data de 17 ianuarie 2022

pcdata

Proiect de Hotarare privind aprobare bugetului local al orasului Milisauti pentru anul 2022

pcdata

Datoria publica locala la 31.12.2021

pcdata
Sari la conținut